Which definition of Katari do you mean?

  • Qatari a of or concerning Qatar or its inhabitants
  • Qatari n a native or inhabitant of Qatar