Karl Augustus Menninger

United States psychiatrist and son of Charles Menninger (1893-1990)